19 oktober 2019

6AB naar Neigembos

Bezoek aan Neigembos.

Donderdagnamiddag ,3 oktober maakten we een wandeling naar het bos.
In het bos  moesten we per twee enkele opdrachten uitvoeren:
de hoogte en de dikte van een boom meten, de ouderdom van een boom berekenen, bladeren kunnen detecteren , zoveel mogelijk kriebelbeestjes verzamelen in een potje, de lagen van het bos onderzoeken, de vruchten bij de juiste boom plaatsen,…
Het was een leuke en leerrijke namiddag!!