Om de samenwerking met ouders in goede banen te leiden is er een groep van actieve vrijwillige medewerkers.  Zij kiezen jaarlijks hun bestuur en verdelen de taken.  Het gaat hun niet alleen om het organiseren van het jaarlijks eetfestijn, maar vooral om de relatie tussen ouders, leerkrachten en schooldirectie te bevorderen.  Wij zijn heel blij steeds op een groep mensen te kunnen rekenen die de school steunen en meehelpen bij leeruitstappen, bezoeken, ouderavonden, lessen in handvaardigheid, niveaulezen, …
Mocht u belangstelling hebben, kom er gerust bij!

Voorzitter: Koen Van der Haegen , hallo@ouderraadbme.be
http://www.ouderraadbme.be