De schoolraad is een overlegorgaan. Het is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale
gemeenschap. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en de directie
over een aantal pedagogische aangelegenheden, of geeft advies. Dit kan
gaan over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders
aanbelangen. Daarnaast is er ook een lijst van aangelegenheden welke
verplicht behandeld dient te worden. De leden van de schoolraad worden om
de vier jaar verkozen. De raad vergadert vijf keer per schooljaar. Ouders
kunnen de schoolraad contacteren via de oudervereniging of via de
voorzitter.
Voorzitter: Tijl Mettepenningen (ouders)
Secretaris: Tanja Jans (leerkracht)

verslagen schoolraad

 

2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020
25/09/23 26/09/22 27/09/21 21/09/20 23/09/19 –Personeelslijst

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

9/12/19

23/1/24 6/2/23 31/01/22 15/03/21
22/6/23 13/06/22 14/06/21